Kosten

Ook uw GOA welzijnsuren kunt u bij ons besteden! Dit is nieuw, de gemeente Den Haag heeft u hierover geïnformeerd.
Inmiddels, 16 april 2013 is er veel verwarring over ontstaan.
Hier vind u de juiste informatie:
Feit blijft dat scholen ” zelf activiteiten in [kunnen]kopen of in [kunnen]schrijven via een digitale applicatie van Centrum 1622″. Dit staat in het Budgetoverzicht 2014 op pagina’s 35 (po) en 52 (vo), te vinden via http://denhaag.nl/home/bedrijven-en-instellingen/onderwijs-en-studeren/to/Budgetoverzicht-Onderwijsbeleid.htm

Wij geven onze trainingen tijdens en na schooltijd, hieronder een overzicht.
Voor de scholen uit Den Haag;er staat per training aangegeven of deze tijdens schooltijd, dus uit het budget van het Gemeentelijk Onderwijsachterstanden beleid (GOA) of LeerKansenProfiel (LKP) uitgevoerd kunnen worden. Of na schooltijd en betaald uit het Verlengde Schooldag (VSD) budget.

kostentabelnov2013