Mindfulkids: Aandachttraining op school

Aandachttraining op school

Kinderen leren in de MindfulKids training hoe hun meest waardevolle instrument, namelijk hun aandacht werkt. Tijdens een zesweekse training in de klas leren zij hoe ze hun aandacht  kunnen gebruiken.

De training leert kinderen omgaan met de vele prikkels die op hen afkomen; prikkels uit hun omgeving en prikkels uit hun eigen lichaam en geest. Het werkzame ingrediënt hierbij is mindfulness. De aandachtsoefeningen worden veelal in stilte gedaan. De kinderen wordt gevraagd om tijdens deze stille momenten opmerkzaam te zijn voor de geluiden om hen heen, wat zij voelen in hun lichaam en of ze een emotie bij zichzelf herkennen.

MindfulKids draagt bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zij leren over compassie. Voor zichzelf en voor anderen. Ze leren zonder oordeel te kijken naar hun ervaringen. Dit heeft positieve effecten op concentreren, leren, het omgaan met stress en spannende situaties (zoals schooltoetsen), sociale interacties met anderen, sportieve prestaties en regulatie van emoties en gedrag. Op school spelen deze aspecten allemaal een grote rol. Daarom is de training MindfulKids speciaal ontwikkeld voor het aanleren van deze vaardigheden in de eigen schoolomgeving.

Resultaten van de MindfulKids training

De effecten van de MindfulKids training zijn door de Universiteit van Amsterdam onderzocht in een pilot-onderzoek op drie Amsterdamse basisscholen. In het publieksverslag staat beschreven hoe onderzoek laat zien dat de MindfulKids-training positieve effecten heeft op weerbaarheid tegen stress en het functioneren van leerlingen in groep 5, 6 en 7. Kinderen piekerden minder na de training. Zij waren zich bewuster van hun emoties, ervoeren meer geluksgevoelens en vonden het leven begrijpelijker, beter hanteerbaar en meer betekenisvol. Volgens de ouders waren kinderen na de training minder angstig en lieten zij een verbetering zien in hun gedrag. Ook zagen ouders een vermindering in slaapproblemen. Sommige van deze positieve effecten vertoonden acht weken na de training nog ontwikkeling. Veel leerkrachten vonden bovendien het klimaat in de klas verbeterd. het volledige publieksverslag kunt u hier downloaden.

Praktische informatie

De MindfulKids-training is geschikt voor leerlingen en leraren van groep 5 t/m 8. Het programma duurt zes weken, met twee lessen  per week.  In overleg met de leerkracht is variatie mogelijk voor wat betreft het aantal bijeenkomsten per week. Er is geen huiswerk.   Na de training kunnen de leraren zelfstandig verder  met het begeleiden  van de mindfulKids training in de klas.