Trainingen

Wij bieden trainingen die kinderen helpen beter in hun vel te zitten. We bieden ze tools en training aan om beter met veranderende situaties om te gaan. Teleurstellingen, tegenslag, ophouden te pesten of opstaan tegen gepest worden.

Onze trainingen bestrijken de vlakken van het begrijpen, het voelen en nadenken om daar iets mee te doen, en het inzien wat het effect is van bepaald gedrag op jezelf en je omgeving.
Onze trainingen zijn heel praktisch en vooral gericht op het lichamelijk ervaren.

Op de volgende pagina’s ziet u een overzicht van onze trainingen, en een overzicht van een combinatie van onze trainingen.