Wie zijn wij?

Schoolenkind.nl is een website. Een goed idee in uitvoering!
Wie zijn nu de mensen achter de website?

Onderlinge massage in de klas, kleuter-kinder-en tieneryoga, "weten wie je bent, weten wat je kan" zijn de trainingen die verzorgd worden door Maaike Frankena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *